Epidemische dierziekten: zijn ze terug?

Vrijdag 11 oktober 2019, 13u-19u, Expovet, ICC Gent

Thema

De laatste jaren leek het alsof de “klassieke” Epidemische dierziekten wel verdwenen waren. Anno 2019 is niets minder waar. Afrikaanse Varkenspest, Blauwtong en Laag Pathogene Aviaire influenza zijn aanwezig in België, en hebben een ernstige impact op de sanitaire situatie van onze landbouwhuisdieren.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van deze ‘terugkeer’ en welke dreigingen kunnen nog volgen? Zijn de belangrijke ‘drivers’ in ziektedynamiek de laatste jaren veranderd? Hoe gaan we om met de economische impact op de landbouwsector van deze dreigingen? hoe kunnen we er ons tegen wapenen en zijn we wel voldoende voorbereid?

Op deze vragen trachten we een antwoord te bieden op de jaarlijkse VEE-studiedag, waar we drie sprekers aangaande dit topic uitnodigen.

Programma (13-19u)

13h00-13h30: Ontvangst met koffie

Deel  1                   Welkom & hoofdsprekers

13h30-13h45: Welkom & inleiding van de hoofdsprekers (Dr. Stefaan Ribbens, voorzitter VEE vzw)

13h45-14h30:      Yves Van der Stede (Senior Scientific Officer at European Food Safety Authority (EFSA) & Team leader Animal Health and Welfare (AHAW))

Epidemische dierziekten in de EU: valt er iets te vieren of valt er iets te leren?

14h30 – 15h15:   Helmut Saatkamp ( Bedrijfseconomie, Departement Maatschappijwetenschappen, Wageningen Universiteit)

Besmettelijke dierziekten: enkele beschouwingen vanuit een sociaal-economische invalshoek.

15h15 -16h00:       Jeroen Dewulf (Veterinaire Epidemiologie, UGent)

Hoe beschermen we onze veestapel tegen de nieuwe bedreigingen? Dierziekte preventie anno 2020?

16h00-16h30:         Rondetafeldiscussie

16h30-17h15: Koffiepauze en postersessie

Deel 2                                   Korte presentaties

17u15-17h30:      Hilde van Meirhaeghe (VETWORKS): Avian Influenza H3N1 outbreak in the western part of Belgium 2019: lessons learned and strategies for the future

17u30-17h45:      Jozefien Callens (DGZ): Seroprevalence of Q-fever, Leptospira & Salmonella in dairy herds in Northern Belgium

17u45-18h00:      Axel Mauroy (SCICOM, AFSCA): African Swine Fever in the Belgian wildlife, a one year-long activity of the Scientific Committee established at the Federal Agency for the Safety of the Food Chain: seven risk assessment opinions

18u00-18h15:      Frédéric Vangroenweghe (Elanco): Efficacy of an oral zinc chelate in the treatment of clinical swine dysentery due to Brachyspira hyodysenteriae under field conditions in the Netherlands

18u15-18h30:      Jeroen Dewulf (UGent): Use of a livestock-adapted ADKAR® change management model for reducing AMU

18u30-18h45:      Willem Van Praet (DGZ): Characterisation and fate of MAP-seropositive animals in Northern Belgium in the national paratuberculosis monitoring programme

18h45: afronding & aansluitend ‘After work Event’ op Expovet – VEE – algemene vergadering

Awards

De beste poster komt in aanmerking voor de Avia-GIS posterprijs (€100).

Deelname

Online registratie tot en met 9 oktober 17:00 via deze link 

(https://vee_aesa.fikket.com/event/vee-studiedag-2019–2)

VEE-lid (inclusief vernieuwing van het lidmaatschap t.w.v. € 30 ): € 80

(Effectieve leden betalen enkel € 50 voor de toegang)

Niet lid: € 95

Ben je nog geen lid? Wordt het dan nu en geniet onmiddellijk van het gereduceerde tarief.

Inschrijving is pas voldaan na het overschrijven van het bedrag op  IBAN: BE84 0012 7946 5059 (vzw VEE, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke).

Locatie

EXPOVET, Gent, ICC

Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent

http://www.expovet.be/