VEE-prijs voor de beste presentatie

Laureaten Avia-GIS prijs voor de beste presentatie:

2023 - Tong Wang

2021 - Fanny Baudoin

Laureaten Avia-GIS VEE-posterprijs:

2018 - Mickaël Cargnel

2017 - Bert Damiaans

2016 - Sophie Roelandt

2015 - Merel Postma

VEE prijs voor de beste presentatie - Reglement

Artikel 1. Er wordt een prijs voor de beste presentatie uitgereikt op de jaarlijkse VEE studiedag.

Artikel 2. De prijs betreft de terugbetaling van de kosten (transport, verblijf, toegangsprijs) voor de actieve deelname (a.h.v. een presentatie of poster) aan een internationaal congres voor een maximaal bedrag van 500 Euro.

Artikel 3. Alle presentaties ingediend bij aanvang van de jaarlijkse VEE studie dag komen in aanmerking voor de VEE prijs voor de beste presentatie.

Artikel 4. De presentaties worden tijdens de VEE studiedag beoordeeld door een jury, bestaande uit minimum 3 leden die werd samengesteld door het VEE-bestuur.

Artikel 5. De presentaties worden beoordeeld op de volgende drie factoren, elk op 10 punten: wetenschappelijke inhoud, originaliteit, manier van presenteren.

Artikel 6. De VEE v.z.w. wordt samen met het tonen van het logo vermeld bij de bedankingen van de presentatie op het congres.

Artikel 7. De winaar dient de bewijsstukken (aanvaarding van het abstract, kostenbewijsen) samen met een kort verslag (max. 1 A4) in bij het VEE bestuur binnen de periode van 1 jaar na de uitreiking van de prijs.

 

VEE vzw

Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Ondernemingsnr: 0451 218 264

Sponsors