Leden

Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur nemen de taak op zich de werking van de v.z.w. in goede banen te leiden. Zij werken mee aan de organisatie van de jaarlijkse activiteiten.

Effectieve leden

De effectieve leden of leden van de Algemene Vergadering nemen jaarlijks deel aan deze vergadering. Zij keuren het jaarlijks verslag en het financieel verslag goed. Zij geven bij stemming hun goedkeuring bij de aanstelling van effectieve leden en bestuursleden. Hoewel afzonderlijk vermeld, behoren de bestuursleden statutair gezien ook tot de effectieve leden.

Gewone leden

De gewone leden hebben recht op een korting bij deelname aan Workshops en Studiedagen. Met behulp van een hen toegewezen Gebruikersnaam en Wachtwoord kunnen zij de Proceedings raadplegen van de vorige studiedagen. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Ere-leden

Leverden een buitengewone bijdrage aan de activiteiten van de VEE vzw. Hieronder vallen ook de stichtende leden.

Stichtende leden: Hubert De Luycker, Maurice Pensaert, Marc Verdonck (†), Ronny Geers, Richard Ducatelle.

Ere-leden: Bart Balis, Kris De Clercq.

 

one-health-approach
Fig 2

VEE vzw

Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Ondernemingsnr: 0451 218 264

Sponsors