Met keynote over “Modellering van infectieziekten”

Vrijdag 29 oktober 2021 (14-18u & aansluitend receptie), Faculteit Diergeneeskunde, UGent, Merelbeke

Thema

Onze jaarlijkse studiedag vindt dit jaar eindelijk terug fysiek plaats en staat in het teken van de “Dag van de Epidemiologie”. We verbinden hiermee iedereen met interesse inde veterinaire epidemiologische & economische vraagstelling. Zo willen we de veterinaire epidemiologie & economie in Vlaanderen blijvend een duw in de rug geven.

Daarnaast nodigen we ook een gastspreker uit over ‘infectious disease modelling’, waarover later meer….

Kom met je epidemiologisch onderzoek ‘naar buiten’!

Onderzoekers worden van harte uitgenodigd om op de “Dag van de Epidemiologie” een korte mondelinge presentatie te brengen of een poster mee te brengen. Laat de wereld weten met welk onderzoek of project je bezig bent en ga naar huis met nieuwe contacten en ideeën! Presentaties over kleine en grote huisdieren; methodologisch of zeer praktisch gericht; betreffende epidemiologie, economie en sociale wetenschappen in de diergezondheid zijn welkom. Mondelinge presentaties duren 12 minuten + 8 minuten vraagstelling. Posterpresentaties worden ook mondeling voorgesteld (2-5 minuten per poster, afhankelijk van het aantal inzendingen). Presentaties mogen in het Nederlands of het Engels gegeven worden. Bij interesse, gelieve voor 1 oktober 2020 je onderwerp door te geven (titel en abstract) aan stefaan.ribbens@dgz.be.

Download hier het abstract-formulier.

Nieuw! Avia-GIS best presentation award

De bekende Avia-GIS posterprijs wordt dit jaar in een nieuw kleedje gestopt en wordt voortaan de “Avia-GIS best presentation award”. Alle presentaties komen hiervoor in aanmerking. Quotaties gebeuren door een door het VEE-bestuur aangesteld jury op basis van de abstract en de gegeven presentatie. De winnaar krijgt een scholarship voor deelname aan een internationaal epidemiologie/economie congres ter waarde van 500 EUR.

Deelname

Online registratie tot en met 21 oktober 17:00 via deze link

  • Niet-lid: € 95
  • VEE-lid (inclusief vernieuwing van het lidmaatschap t.w.v. € 30): € 80
  • Effectief VEE-lid: € 50
  • Master-studenten: gratis

Ben je nog geen lid? Wordt het dan nu en geniet onmiddellijk van het gereduceerde tarief.

Inschrijving is pas voldaan na het overschrijven van het bedrag op IBAN: BE84 0012 7946 5059 (vzw VEE, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke).