VEE-prijs 2023 uitgereikt aan Marilena Filippitzi

De VEE Prijs 2023, die driejaarlijks wordt toegekend aan wetenschappers met een belangrijke bijdrage aan de Veterinaire Epidemiologie en/of Economie in Vlaanderen, werd uitgereikt aan Dr Marilena (Maria Eleni) Filippitzi. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse studiedag van de wetenschappelijke vereniging, die dit jaar tevens 30 kaarsjes mocht uitblazen. De prijs werd voor de 9e keer uitgereikt, waarmee Marilena terecht komt op een lijst van gerenommeerde wetenschappers op dit gebied in Vlaanderen. Het evenement vondt plaats op 26 oktober in het Galileegebouw bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Marilena behaalde haar PhD aan de Universiteit Gent, terwijl ze verbonden was aan de Veterinaire Epidemiologie Unit van de Faculteit Diergeneeskunde, onder supervisie van Prof Dr Jeroen Dewulf. Haar doctoraatsonderzoek was een van de eerste dat zich richtte op het gebruik van wiskundige modelleringsmethoden voor risicobepaling in verband met antimicrobiële resistentie. Op Belgisch niveau werden de resultaten van haar doctoraat gebruikt om conventies betreffende de productie van gemedicineerd voeder te definiëren en te valideren. Dit droeg significant bij aan het verminderde gebruik van antibiotica in de Belgische veeteelt. Bovendien was dit innovatieve werk, waarin klassieke epidemiologische methoden werden gecombineerd met nieuwe kwantitatieve modelleringsmethoden, het eerste dat zich richtte op de kwantificering van de overdracht van antimicrobiële hoeveelheden naar het milieu via het uitrijden van mest.

Na haar doctoraat werkte Marilena als veterinair epidemioloog bij het Federaal Onderzoeksinstituut Sciensano in Brussel. Ze werkt nog steeds samen met het Agentschap in verschillende epidemiologische domeinen zoals antimicrobiële resistentie en surveillance van door voedsel overgedragen ziekten. Naast haar onderzoek en epidemiologische routinewerkzaamheden heeft ze meegewerkt aan de coördinatie van de strategieontwikkeling van Sciensano voor antimicrobiële resistentie in de volks- en diergezondheid (waaronder de ontwikkeling van het nationale OH AMR-rapport BELMAP) en aan het Belgisch Nationaal Actieplan voor antimicrobiële resistentie). Ze heeft ook de aanzet gegeven tot evaluatieactiviteiten van het AMR-surveillancesysteem met behulp van op onderzoek gebaseerde methodologieën.

In september 2021 aanvaardde ze een nieuwe functie als assistent-professor veterinaire epidemiologie aan de School of Veterinary Medicine van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, Griekenland. In deze functie doet ze aan onderwijs, onderzoek en het bevorderen van de ontwikkeling van het vakgebied in het land. In het bijzondert focust ze hierbij op bioveiligheid, antimicrobieel gebruik, infectieziekten en One Health. Ze is betrokken bij internationaal onderzoek en internationale adviesactiviteiten waarbij ze onderzoek in de praktijk brengt. Ze heeft als verkozen lid deelgenomen aan nationale (bv. ANSES, Frankrijk) en internationale wetenschappelijke comités (bv. EMA) en heeft meegewerkt aan het opstellen van talrijke wetenschappelijke adviesdocumenten die gebruikt worden bij het vormgeven van nationaal en Europees beleid. Gezien haar voortdurende professionele activiteit in zowel België als Griekenland, treedt ze op als “ambassadeur” van beide landen in de internationale omgeving.

Tijdens haar hele loopbaan is Marilena toegewijd gebleven aan open samenwerking, leren en het delen van kennis. Haar doel is om bij te dragen aan de groei van het vakgebied en de kloof te overbruggen tussen verschillende disciplines, ervaringen en culturen.

Kort CV

  • Afgestudeerd aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, Griekenland (2011)
  • MSc in de bestrijding van infectieziekten bij dieren, Royal Veterinary College London, UK (2012)
  • Stagiair bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid in Parma, Italië (2013)
  • Diplomaat van het Europees College voor Veterinaire Volksgezondheid (2017)
  • Doctoraat in Veterinaire Epidemiologie, Universiteit Gent (2018)
  • -Medewerker Veterinaire Epidemiologie, Sciensano Brussel (sinds 2018)
  • – Assistent Professor Veterinaire Epidemiologie aan de School voor Diergeneeskunde, Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, Griekenland (sinds 2021)