Stel je nu kandidaat voor de VEE-prijs 2023!

Drie jaar na het uitreiken van de  VEE-prijs in memoriam Dr. Walter Hendrickx aan Merel Postma, zal de VEE opnieuw zijn prijs uitreiken ter promotie van onderzoek inzake veterinaire epidemiologie en economie. Hiervoor dienen minstens 3 kandidaten jonger dan 40 jaar zich aan te melden.

Dien je kandidatuur uiterlijk in op 30 juni 2023 bij jcharlier@kreavet.com en word opgenomen in het prestigieuze lijstje van vorige winnaars.

De ingezonden kandidatuur omvat minstens volgende items:

o professionele kwalificaties en opleidingen

o professionele activiteiten

o onderscheidingen

o een bibliografie met zowel peer-review publicatie als rapporten

o een motivatie van zijn kandidatuur.

Anderstalige kandidaten kunnen ook indienen wanneer ze professioneel actief zijn in Vlaanderen/Brussel of dit geweest zijn gedurende de periode die onderwerp uitmaakt van de kandidatuur.

Het volledige reglement van de VEE- prijs vindt u hier: VEE-prijs – Vee Vzw (fsvee.be)

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 26 oktober in Brussel tijdens de studiedag en het laudatio ter ere van het 30-jarig bestaan van de vereniging. Wordt vervolgd!

Hopend op een grote respons,

Johannes Charlier

Secretaris VEE